תנועת אשדודים היא תנועה חברתית פוליטית, מקום להפוך בו חלומות למציאות של טוב משותף, באופן דמוקרטי.
בתנועה פועלים בצוותא אנשים שהעיר אשדוד חשובה להם, תושבים מכלל קשת האוכלוסיות והתרבויות, המחפשים מקום לעשות למען החברה ומתוך כך גם למען עצמם, ליצור מרחבים המאפשרים לחיות בשלום, כבוד וערבות הדדית.

טוב משותף   נקיון כפיים    שותפות ציבור

הינם ערכי הליבה עליהם בנויה התנועה ואותם היא מקדמת מתוך רצון לייצר שפת שינוי חדשה המחברת בין קהילה לפוליטיקה ובין שותפות לעשיה.

הצטרפו אלינו

123123

בלוג וטורים אישיים

אשדודים בעיתונות

אשדודים במדיה